Business Analysis & Strategy Consulting

Doriți să vă dezvoltați, să vă îmbunătățiți eficiența și să vă optimizați resursele?

Vă doriți o sursă de finanțare pentru proiectele pe care le vizați în viitor?

Contactați-ne pentru stabilirea unei întâlniri.

Despre noi

Uniunea Europeană oferă multiple oportunităţi ce pot determina creştere şi dezvoltare economică în România. Cu toate acestea, ne confruntăm cu mari provocari în materie de dezvoltare, fapt ce determină o blocare a potențialului economic al țării noastre.

Pentru a beneficia de șansele oferite României de aderare și pentru a cunoaşte condiţionalităţile de care depinde accesul la oportunităţi, este nevoie de un know-how extins și diversificat. Identificarea şi utilizarea consecventă, în beneficiul clientului, a celor mai noi cunoştinţe şi direcţii de dezvoltare, constituie avantaje competitive.

Business Analysis & Strategy Consulting este o companie privată, înființată în 2011, care oferă consultanță și asistență tehnică în accesarea și obținerea de fonduri nerambursabile, managementul proiectelor și al achizițiilor publice.

Având în vedere varietățile extrem de mari a programelor, un proiect poate fi conceput pe diferite nivele, înglobând probleme de diferite dimensiuni. Activitatea companiei noastre este orientată către beneficiarii care au nevoie de asistență în depășirea problemelor pe care le implică un proiect finanțat din fonduri nerambursabile, atât în elaborarea lui cât și în implementare.

În domeniul achizițiilor publice, oferim o gamă largă de servicii dedicate atât autorităţilor publice, cât şi operatorilor economici, de la simple opinii punctuale cu privire la aplicarea legislației în domeniu, până la organizarea în întregime a procedurilor sau elaborarea ofertelor.

Obiectivul nostru este ca, prin experiența noastră și prin eforturile depuse, să oferim soluțiile cele mai bune care să sporească succesul clienților noștri.

Servicii

Consultanță și asistență în accesarea de fonduri nerambursabile:

 • Analiza eligibilității beneficiarului şi a ideii de proiect
 • Întocmirea cererii de finanțare
 • Întocmirea planului de afaceri, studii de piață, studii de fezabilitate
 • Realizarea analizei cost - beneficiu
 • Consilierea în etapa de contractare

Consultanță în implementarea proiectelor:

 • Realizarea dosarelor de achiziții și organizarea achizițiilor
 • Întocmirea cererilor de plată
 • Întocmirea cererii de prefinanțare
 • Întocmirea rapoartelor trimestriale și finale
 • Întocmirea dosarelor cererilor de rambursare

Consultanță în achiziții publice

 • Îndrumare în utilizarea Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP)
 • Asistență pe parcursul derulării procedurilor de achiziţie publică
 • Întocmirea documentaţiei de atribuire
 • Asigurarea consultanţei şi elaborarea documentaţiilor necesare în cazul eventualelor contestaţii
 • Participare în comisia de evaluare, în calitate de experți externi cooptați
 • Întocmirea dosarului procedurii de achiziție publică

Expertiza

Aria noastră de competență cuprinde domenii precum:

 • Agricultură
 • Asistență tehnică
 • Cercetare-dezvoltare
 • Consultanță
 • E-economie
 • Energie
 • Infrastructură socială
 • Investiții IMM / Afaceri
 • Tehnologia informației (IT&C)
 • Mediu
 • Piscicultură si acvacultură
 • Sănătate
 • Servicii publice
 • Start-Up
 • Turism

Fonduri structurale: PNDR, POR, PODCA, POS CCE, POS T, POP, POS AT, POS M, POS DRU
Programe de Cooperare Transfrontalieră: România-Bulgaria, Ungaria-România, România-Republica Serbia, România-Ucraina-Republica Moldova
EU’s Framework Programme for Research (FP7)
Programul Transnațional de Cooperare South East Europe
Programe Naționale cu finanțare de la Bugetul de Stat în domeniul cercetării, pentru sprijinirea IMM-urilor

Echipa

Business Analysis & Strategy Consulting dispune de o echipă omogenă, formată din specialiști care dețin calificări profesionale de Manger de Proiect, Expert Accesare Fonduri Europene și de Coeziune, Expert Achiziții Publice, Inginer Tehnic sau Economist.

Componenţa echipei și experienţa fiecărui membru, ne ajută sa îndeplinim în mod eficient sarcinile aferente unui proiect prin acoperirea unei game largi de funcţii şi competenţe.


Abilitățile echipei:

 • Capacitatea de a soluționa probleme
 • Spirit de echipă
 • Determinare
 • Gândire logică și analitică
 • Abilități de comunicare
 • Creativitate
 • Interes pentru învățare
 • Conduită etică și profesionalism

Cu un spirit tânăr și optimist, ne adaptăm nevoilor clienților noștri și ne desfășurăm munca cu plăcere și angajament.